Voordeel voor ouders én kind: de win-win-lening

In de familiesfeer kan het vreemd genoeg juist aantrekkelijk zijn om een (hoge) rente af te spreken. Dat kan namelijk voor beide partijen voordeel opleveren als degene die geld leent, de rente kan aftrekken voor de inkomstenbelasting als eigenwoningrente (‘hypotheekrenteaftrek’; zie par. 3.2). Het kind ontvangt dan een deel van de betaalde rente terug van de Belastingdienst. Hoeveel rente dat is, is afhankelijk van zijn belastingschijf. Het voordeel voor de ouders is dat de rente die ze ontvangen aanzienlijk hoger is dan het rendement op hun spaarrekening. Bovendien kunnen de ouders een deel van de rente die ze ontvangen in de vorm van schenkingen teruggeven aan het kind. 

 Tweemaal voordeel 

Fred en Hertie hebben €200.000 op hun spaarrekening staan. Ze hebben dit geld zelf nergens voor nodig. Ze ontvangen van de bank 1% rente  per jaar (ofwel €2000). Ze besluiten dit bedrag aan hun zoon Ernst uit te lenen, tegen een rente van 5%, ofwel €10.000. 

Bij de ouders verandert er dan fiscaal niets; het bedrag van €200.000 blijft voor hen in box 3 (maar dan als vordering op het kind in plaats van als banksaldo; zie par. 3.1a) . Ze betalen over het uitgeleende geld 1,2% vermogensrendementsheffing (ofwel €2400), namelijk 30% belasting over 

 een forfaitair rendement van 4%. 

Stel dat bij Ernst 52% inkomstenbelasting wordt geheven over zijn inkomen (box 1). Ernst kan de betaalde rente dan van zijn belastbare inkomen aftrekken, waardoor zijn feitelijke rentelasten slechts 2,4% zijn (namelijk 48% van 5%). Daarbij moet overigens wel opgemerkt worden dat het percentage van 52% van toepassing is op de top van het inkomen; omdat een deel van het inkomen in een lagere schijf wordt 

 belast, kan het belastingvoordeel in de praktijk lager zijn. 

Als kers op de taart kunnen (dat is dus niet verplicht) Fred en Hertie een gedeelte van de rente die ze van hun zoon hebben ontvangen aan hem terugschenken, met gebruikmaking van de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting van €5277. Daardoor heeft Ernst per saldo lagere of geen woonlasten. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *